Innkalling til årsmøte

Vi sees på årsmøte 13.02.20

Til medlemmer i Ytre Snillfjord IL                                                                               Vuttudal 06.02.20

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ytre Snillfjord IL 2019

Styret viser til innkalling til årsmøte av 05.01.20.

Årsmøtet avholdes den 13.02.20 kl. 19.30 på småklasserommet ved Ven oppvekstsenter.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               Ingen innkomne saker innen fristen                                                         

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

Sak 12: Vedta idrettslagets arbeidsplan

               Ta stilling til aktivitetsnivå i laget.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Foreta valg

              Valgkomiteens innstilling fremlegges i møte.

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan YSIL kontaktes på 91552461 eller wvuttudal@gmail.com

Med vennlig hilsen
styret

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse