ÅRSMØTE 28.MARS 2017

Til medlemmene i Ytre Snillfjord idrettslag

Ytre Snillfjord, 5.mars 2017

Innkalling og sakliste til årsmøte i Ytre Snillfjord idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i YSIL.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 28.mars klokka 19.30 i Vennastranda bedehus.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.mars til marit.myrholt@gmail.com.

 

Under følger sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne innkalling

Sak 2: Godkjenne sakliste

Sak 3: Velge ordstyrer

Sak 4: Velge referent

Sak 5: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 6: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 7: Behandle forslag og saker                                                                                                                              –vedta ny lovnorm for idrettslag

 Sak 8: Fastsette medlemskontingent

Sak 9: Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer

 

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
styret i Ytre Snillfjord idrettslag


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse