ÅRSMØTE 2012

Årsmøte for 2012

Vennastranda bedehus mandag 18.mars 2013.

Nytt styre:

Leder: Marit Myrholt (valgt for 1 år)

Styremedlemmer: Idar Klungervik, Anne Helen Forren, Ellen Forren (valgt for 2 år), Mary Berdal (valgt for 2 år)

Vararepresentanter til styret (valgt for 1 år): Svein J. Forren, Årstein Volden

Revisorer: Anne Berg Wuttudal, Marit Paulsen (valgt for 2 år)

Innkomne saker:

Forslag om å gå til innkjøp av ny snøscooter, evt i samarbeid med Vennastranda utmarkslag.

Årsmøtet var positive til forslaget. Priser blir undersøkt.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse