ÅRSMØTE TORSDAG 22.APRIL 2010.

ÅRSMØTE
YTRE SNILLFJORD IDRETTSLAG

Tid: Torsdag 22.april kl. 19.30.
Sted: Vennastranda bedehus.

Sakliste:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste.
2.Valg av ordstyrer og referent.
3.Årsmelding 2009.
4.Regnskap 2009.
5.Forslag om å endre antall vararepresentanter til styret fra 4 til 2.
6.Valg.
7.Innkomne saker.

Bevertning.

Forslag til saker må være styret i hende seinest torsdag 15.april.

Vel møtt!


Styret.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse