Årsmelding for 2008.

Årsmelding for Ytre Snillfjord idrettslag 2008.

Styret i Ytre Snillfjord i.l. har i 2008 bestått av:

Leder: Marit Myrholt
Nestleder: Idar Klungervik
Sekretær: Anne Helen Forren
Kasserer: Ellen Forren
Styremedlem: Mary Berdal

Revisorer: Marit Paulsen
Anna Berg Wuttudal


Det har i løpet av året vært holdt 4 styremøter.

På grunn av snømangel ble det arrangert bare ett skirenn. Det ble arrangert ved Ven skole. Det var sur vind og liten deltagelse.

Våren 2008 arrangerte Ysil en terrengløpskarusell for barn med svært god deltagelse. Løpene ble arrangert i Berdalen, Vuttudalen og ved Ven skole. Det ble delt ut premier for skirenn og terrengløp i Vennastranda bedehus etter siste løp i karusellen.

Turorientering ble gjennomført for 10.gang. Svak nedgang i antall deltagere.

De 8 trimpostene på følgende steder besøkes hyppig: Vikan, Tronsetra, Vennasetra, Litjvatnet, Langtjønna, Plassabekken, Drakvasshaugen og Høgbrua.

Det 29. Knubben Rundt-arrangementet hadde god deltagelse.

Idrettslaget er medarrangør av Kjentmannsmerket i Snillfjord. Høsten 2008 hadde laget ansvar for 6 nye poster i vårt område.

Ysil arrangerte idrettsmerkeprøver ved Ven skole. Dette var andre året med tilbud til barn og ungdom om å delta. De voksne sviktet, men 5 barn deltok med stor iver.

Ysil stilte også i år med et knøtte-lag på Tjeldbergodden cup. I forkant av cupen var det treninger i gymsalen på Ven skole, ledet av Thomas Wuttudal og Stian Vuttudal.

Thomas og Stian fortsatte med barnetrim ut november måned. Et populært tilbud til de yngste barna.

Nissemarsjen i slutten av november hadde også i år stor oppslutning.


YSIL

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse