Innmelding

Ja, jeg ønsker å bli medlem i Valdres Veteranvogners Venner:

OBS: 1 person pr oppføring, skjemaet må fylles ut på nytt for hver person.

Husk å fylle ut feltet "Epost" slik at det automatisk sendes en bekreftelse/tilbakemelding pr epost!

Dersom du fører opp en annen person enn deg selv, før da opp din egen epostadresse i epost-feltet, slik at du selv mottar bekreftelse. Dette kan være nyttig dersom du administerer påmelding for flere personer, og alle tilbakemeldinger skal gå gjennom deg.

InnmeldingsskjemaFornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefon:
Epost:
Hvis bil, fyll inn type og modell her:

 Del denne siden på Facebook: