Årsmøte på Måno den 19. februar

Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.

Årsmelding og regnskap opplest og vedtatt, ingen innvendig

Valg,  Torbjørn Moen tok ikke attvalg og Per Nilssen fra Heggenes ble valgt.

For øvrig gjenvalg på de øvrige til styret og andre verv.

Kjell Raubrøtt hadde laget 13. spørsmål og tre hadde flest rett og Gudbrand Hegge Bratrud

ble uttrekt til å lage 12. rette til neste møte – som blir 18. mars.

Astrid og Marit hadde bakt og sto for servering som vi takker for.

25 hadde møtt fram.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse