Årsmøte Måno den 20. februar

Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.

Årsmelding og regnskap referert og  godkjent.

Per Johnsen leste opp innstilling fra valgkomiten. De som var på valg ble attvalgt.

Styret gitt ansvarsfrihet.

Gudbrand Dahle fikk flest rette og lager 12. rette til neste gang.

Astrid og Marit serverte nystekte vafler Som medlemene satte stor pris på og takker for.

22 tilstede.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse