Klubbmøte - Måno 17.10.2018

Arne Bjørn Hoel fra Indian klubben innledet om oljebue etter Anton Sørumshaugen. Tigerstasjon fra 1920-1930. Tiger, Standard og så Esso.

Det er ønskeleg å få denne restaurert, og vere ferdig til 10. august kl 15.00 med tidsriktig utstyr.

Vi håper medlemene kan vere med å gi en håndsrekning på restaurering og skaffe til veie relevant utstyr.

Odd Arne Rudi fra museet orienterte og fikk overrakt et Preston utetermometer fra Hoel.

 

  • Østlandske Tiger som leverte olje til stasjonen, sa bua var bygget før 1927.

Bue kom til museet omkring 1994-95 etter å ha vert brukt som stabbur noen år.

Audun Bratrud, Ola Birger Gjevre , Kai Svennson og Arne Sørumshaugen suplerte om historien til Bensinstasjonen.

 

Arne Sørumshaugen hadde laget 12 rette. Kai Svennson fikk 10 rette og lager 12. rette til neste møte.

Astrid og Marit hadde baket og sto for serveringen, som alle satte pris på og takker for serveringen.

Det var 32 til stede.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse