Klubbmøte på Måno den 21. mars.

Gunnar Moden var kveldens foredragsholder.

Gunnar viste bilder og fortalte om båten «Tyin» som kom til Tyin 8. juli 1906. 
Den gikk mellom Tyin og Tyinholmen, og var i bruk fram til 1940 tallet.
Båten var sertifisert for 30 passasjerer og 2 besetningsmedlemer.  Båten var 30 fot lang og 10 fot bred. Dens vekt
var 11 tonn. Motoren var en petrolumsmotor på 24 HK.                                                                                                           
Av prominente gjester kan nevnes Kong Håkon 7 med famelie i 1909.

Båten eies nå av Norbert Kuhn.  Den står nå på Leira.  Det arbeides med å få den restaurert og få den tilbake slik den var opprineleg.

Det krevest kapital, faghjelp og andre som kan yte bistand.

Ola Birger Gjevre hadde laget 12 rette.  Kåre Lome ble trukket ut  blant de som hadde 6 rette, og lager 12 rette til neste møte som blir18. april.

Vi takker Marit og Astrid for mat og servering.

33 til stede.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse