Referat fra årsmøte for 2017

Årsmøte for 2017 på Måno kl 1900

Formann ønsket velkomen.  Innkalling og sakliste godkjent.
 
Årsmelding og regnskap referert og godkjent uten merknader.
 
På valg var Torbjørn Moen og Geir Skattebo.  Torbjørn Moen gjenvalgt.
Geir ønsket ikke attvalg,  og Marit Bakke Solhaug ble valgt.
Årsmøtet takker Geir Skattebo for mange års arbeid i styret og løpskomiten.
Vi ønsker Marit Bakke Solhaug velkomen til styret.
Tormod Hermundstad er med i løpskomiten.
 
Årsmøtet har gitt styret  ansvarsfrihet.
 
Syver Gjevre attvalgt til revisor.
 
Astrid ordnet med servering som alle takker for.
 
Ola Birger Gjevre vant 12 rette.  Gjevre hadde 10 rette og lager 12 rette til
neste klubbmøte som blir 21. mars på Måno.
 
17 medlemer til stede.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse