Klubbmøte 15. mars 2017

Det ble først vist video på 11 minutter fra London-Brighton veteran car run 2016 på
Hammer Hill – siste høgdedrag  før Brighton.  Løpet går første søndag i november hvert år. Det er kun vogner fra 1905 og eldre som får delta. Løpet er  på  96 km. og  det deltar omlag  400 vogner.
 
Neste del på programet var om etanolinnblanding i bensin  og diesel, og dei problemer det vil kunne medføre.
Flere deltok med innlegg.
 
Det ble opplyst om at styret planlegger busstur til Classic Car Show Oslo 2017  på Exporama 29. april for innteresserte.
Vi håper på full buss.
Torgeir Hegge vant 12 rette og lager 12 rette til neste møte den 19. april.
Astrid sørget for kaffe og servering og vi takker for det.
 
KL

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse