Klubbmøte 18. mars 2015

Torgeir Tvenge med flere fra Røn deltok ifjor vår på VossaRudl`n. Den går annetvert år og det deltok omlag 190 veteranvogner. Tvenge viste bilder fra mektig Voss – Stallheim natur og bilene.
Mange av bilene som deltok var av svert edel årgang- med mange års restaureringsarbeid. En med 26 år og en annen med over 30 år.

Håper at de som deltar på veteranløp til våren kan ta opp video som kan vises på fremtidige medlemsmøter.

Astrid og Anne Grethe sørget for servering.

27 tilstede.

K Lome

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse