Årsmøte Måno 18, februar 2015

29 medlemmer til stede.
Innkalling, årsmelding og regnskap enstemig godkjent.
Kontingent blir som før kr 350,00.
Valg: Arne Låksrud frasa seg gjenvalg. Gudbrand Dahle ble valgt.
Øvrige i styret; Kåre Lome, Astrid Presthegge og Anne- Grethe Kvannefoss
ble attvalgt.
Odd Ødegård vant 12 rette, og lager 12 rette til neste møte.
Astrid og Anne-Grethe stod for servering.
 
 
K Lome

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse