Toppbilde

Introduksjoner av swingtyper

Folkeswing

Denne dansestilen har sitt opphav fra bygder over hele Norge. Denne stile har blitt danset på alle låvefester og sammenkomster. Folkeswing danses til all musikk som spilles på 4/4 takt. Danses til mye danseband musikk fra både Norge og Sverige. Country, pop, blues og rockabilly brukes oss mye

 

 

En gutt og to jenter / Trio

En gutt - to jenter. En artig danseform med folkeswingen som utgangspunkt. Men man kan også bruke buggtrinn (Dobbelbugg i sverige) eller boogie woggie trinn. Gutten danser med to jenter samtidig, både synkront og usynkront.

Lindy hop

Lindy Hop: En del av Lindy Hop dansen har sitt opphav fra 20-tallets Charleston, og danses da ofte til jazz-musikk, som og knyttes gjerne til perioden 20-40-tallet. Typiske artister kan være Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong, Fats Waller, Lionel Hampton, Lester Young, eller mer New Orleans Jazz og charleston-musikk.


I Lindy hop har vi flere ulike grunntrinn som gjennom ulike kombinasjoner danner basistrinnene i dansen. Vi snakker blant annet om:
-Groovewalks (gåtrinn med 2 taktslag per steg)
-Kicksteg (kick, sett ned fot på 2 taktslag)
-Gå-trinn (nytt steg på hvert slag)
-Trippelsteg (tre steg på til sammen 2 taktslag)

Disse ulike trinnene settes sammen til ulike figurer, men kan også føres og følges individuelt og løsrevet fra mer ?kjente? rekker. Ofte vil musikken si noe om hvilke trinn som føles best å bruke, og det er også slik at de samme figurene kan utføres med de forskjellige trinnene, så lenge de går opp på samme telling. Det betyr at en figur som eksempelvis en tuck-turn vil kunne gjøres både med groovewalks, kicksteg og trippelsteg.

Gjennomgående er det viktig for å ha en god grunnteknikk at trinnene gjøres med såkalt ?bounce?. Bouncens oppgave er å markere rytmen i trinnene og i musikken, samt å bevare og å holde momentet eller bevegelsen jevn gjennom hele grunntrinnet og figurene. Bouncen hjelper til å holde en god flyt gjennom dansen, noe som igjen gjør det enklere å føre og følge. Det er viktig at danseparet sammen finner en felles bounce, slik at en er enige om grunnrytme og timing.
Bouncen ser ut som en slags ?gyngende? bevegelse, og handler om at senteret beveger seg litt opp og ned. Sammen med en bevegelse fremover vil en kunne se for seg at senteret beveger seg i slake bølger. Det er ikke om å gjøre å isolere bena fra resten av kroppen ? hele kroppen beveger seg med samme bounce. Dette oppnås ved å ha god fjæring i foten, og ved å bruke tåballene til å lande på for hvert steg. Vi har et ?lavt? tyngdepunkt i Lindy hop, men beveger oss lett og flytende over gulvet ved hjelp av bouncen.

I Lindy hop holder vi hendene ganske ?løst? med minimal spenning av armmusklatur. Langt på vei handler det om å ha energi i fingrene, og en sterk rygg og holdning, men ingen muskelkraft i armene. Denne grunnholdningen med avslappede armer gjør det enklere å formidle ulikt energinivå når det blir nødvendig, men vi vender alltid tilbake til den avslappede følelsen.
Bevegelsesmønsteret på gulvet varierer mellom både lineære og mer roterende bevegelser. I tillegg kjennetegnes Lindy hop ofte på sine klassiske ?aerials? eller ?air-steps?.
Grunnleggende figurer som fungerer godt i starten av et nybegynnerkurs går ofte opp på 6-takt og 8-takt. Tidligere var det vanlig å jobbe kun med figurer som gikk opp på én telling, for deretter å gå over til den neste kategorien. I de senere årene har vi forsøkt å gå vekk fra dette systemet, og i stedet lære bort grunnleggende teknikk som gjør danserne i stand til å veksle mellom ulike figurer uten at tellingen blir avgjørende.

West coast swing

West Coast Swing er en pardans med røtter i Lindy Hop.
Dansen tillater begge parter å improvisere trinn mens de danser sammen,
Den kan lett kjennes igjen ved sin særegne og karakteristiske elastiske stil, noe som er et resultat av føre- og følgeteknikken man bruker. I West Coast Swing danser man i hovedsak mot hverandre, og den beveger seg mer linjert, i forhold til annen swing som har mer roterende bevegelser.
WCS danses til variert musikk ? pop, R?n?B, blues og jazz ? og til forskjellig tempo, noe som gjør at du kan være både smooth og sensuell og rocky og funky på dansegulvet.
En annen forskjell fra tradisjonell swing er måten man beveger seg på. Basic'en i West Coast Swing skal være myk (smooth) og elegant, selv når man danser til f. eks. Hip Hop. Man kan være funky, men uten å hoppe og sprette, da tar man bort dansesjangerens særegenhet
West Coast Swing går ikke like fort som tradisjonell swing, men er litt mer teknisk og utfordrende, og blir derfor av mange kalt "the dancers dance".
Men på tross av det, West Coast kan danses veldig enkelt med enkle turer og trinn, eller så avansert man vil med masse fancy trinnkombinasjoner! Og det beste av alt; om man gjør det ene eller andre, så kan man danse sammen, uansett nivå og alder!

Boogie Woogie

Danses i hovedsak til musikk fra 50-tallet da jitterbugg kom til Europa. I tillegg benyttes det svært ofte pianoblues på grunn av sitt opphav til Boogie Woogie. Dette gjør at blues og rock er svært godt egnet som musikk innenfor denne stilen.Boogie Woogie er en swingdans som har sine røtter i den amerikanske rockabilly-musikken som oppsto på 1950-tallet. Grunntrinnene og noe av det stilmessige uttrykket er inspirert fra søstergrenen Lindy hop. Dansen i seg selv har få ?regler? som gjelder for selve utførelse, noe som resulterer til at uttrykket vil kunne fremstå ulikt fra par til par, og mellom nasjoner. En vil derfor se at valg av figurer og variasjoner vil variere mellom de enkelte utøverne. Dansestilen preges derfor i stor grad av individuelle variasjoner og personlighet.

Det eneste fellestrekket vil man finne i hvordan grunntrinnene utføres til rytmen i musikken. Noe av det som sterkest preger Boogie Woogie, er nettopp variasjonen mellom hurtige grunntrinn, improvisasjon til musikken og samspillet mellom føring og følging innad i paret.

Bugg

Bugg er svensk stil som de fleste i Sverige danser. Den danses til alt fra Danseband til Rock. Eldre stiler og nye moderne stiler. Bugg er stadig i utvikling. Alt fra rund bugg, hvor jenta går rundt gutten i danseretning til linje bugg, som danses mer på retninger men fremdeles rundt i danseretningen. Mange nå kombinerer de forskjellige stilene. Bugg danses til musikk med trøkk i, god rytme.

Carolina shaggy

Carolina shag kommer i fra lindy hop og jitterbug . Danses mest på 6 takt. Men noe også på 8 takt. Danses på linje . Danses på 4/4 takt. Country musikk brukes . Overkropp og armer er stabile og underkroppen beveges. Kan danses til alle tempoer. Det er utallige tekniske variasjoner og trinnkombinasjoner etter vanskelighetsgrad

Line dance

Line dance er en dans som har sitt opphav i Amerika, fra begynnelsen av 1970 tallet.. den danses mye opp mot country musikk, men de fleste musikkformer inneholder musikkstykker som line dance kan danses til . Det er ingen pardans, selv om det er koreografier der folk samhandler med hverandre. Dansen er heller ikke det samme som en square dance. Danserne står i rader, derav navnet og dansene består av forskjellige trinnkombinasjoner som utføres likt . Fordi linedance består av forskjellige trinnkombinasjoner beskrevet i dansbeskrivelser, som i utgangspunktet er unike for hvert musikkstykke, må man lære hver dans. Hver slik dans som danses har gjerne navn etter musikkstykket den er laget til og derfor lett gjenkjennbar for danserne.
 
MADISON ble danset på 40 tallet til swingmusikk i Lindy Hop miljøene i USA og danses enda i dag i Lindy Hop miljøene i alle land.STROLL kommer også fra USA, men var veldig utbredt i Teddy Boy miljøet i England på 70 tallet. Stroll danses i dag i rock'n roll og jive miljøene. Stroll har en annen bevegelsesform enn country line dance fordi den har en klar sammenheng med stroll musikken inne rock'n roll.COUNTRY LINE DANCE danses til countrymusikkNON COUNTRY LINE DANCE danses til salsa, mambo, disco, dance, night club pop osv.
Det er først og fremst de to siste formene som faller inn under dagens begrep om line dance. Stroll og Madison faller egentlig ikke i kategorien Non Country Linedance, fordi det her er snakk om andre kulturer og helt forskjellige folk som i tillegg driver med andre danseformer og fra et annet utgangspunkt.

Danse fra 50 - 2000 tallet!

 Del denne siden på Facebook: