Styret i Jarlsberg swing - Vestfold swingklubb

Vi har avholdt årsmøte 24. mars 2019

Det nye styret består av:

Leder: Aage Bekken
Nestleder: Hanne T. Gjerdrum
Kasserer: Berit Reiss
Sekretær: Caroline H.-Riis
Styremedlem Kurs: Roy Tore Johnsen
Styremedlem Sosial: Bjørn Gunnar Hatlevik
Vara sosial: Ivar Arne Wiik
Vara Kurs: Gerd L. Pedersen

Styret kan kontaktes på e-post: jarlsbergswingvsk@yahoo.com


Valgkomite 2019-2020

Leder: Vigdis Lie
Styremedlem: Kirsti Bjune og Nina Horn
Vara: Jonny Haugen


Revisorer 2019

Marianne Haug og Kjell Anders Gjone

 Del denne siden på Facebook: