Toppbilde

Styret i Jarlsberg swing - Vestfold swingklubb

Styret 2020

Vi har avholdt årsmøte 08. mars 2020

Det nye styret består av:

Leder: Aage Bekken - På valg 2 år
Nestleder: Hanne Th. Gjerdrum - Ikke på valg
Kasserer: Berit Reiss - På valg 2 år
Sekretær: Caroline H.-Riis - Ikke på valg
Styremedlem Kurs: Roy Tore Johnsen - På valg 2 år
Styremedlem Sosial: Bjørn Gunnar Hatlevik - Ikke på valg
Vara sosial: Ivar Arne Wiik - På valg 1 år
Vara Kurs: Roar Olsen - På valg 1 år


Kontrollkomite:
Medlem: Marianne Haug - På valg 1 år
Medlem: Kjell Anders Gjone - På valg 1 år
Vara: - På valg 1 år


Valgkomite 2020 - 2021
Leder: Rita Storli - På valg 1 år
Medlem: Kirsti Bjune - På valg 1 år
Medlem: Julie Horak Elders - På valg 1 år
Vara: Gerd Lillian Pedersen - På valg 1 år

Representant til Norges danseforbund, krets og annen representasjon 2020 foreslås:
Leder og/eller styremedlem av styret.

Styret kan kontaktes på e-post: jarlsbergswingvsk@yahoo.com

 Del denne siden på Facebook: