Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb

Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb har swingkurs for både nybegynnere og øvede i danseformen folkeswing, original 6-taktswing og annen dans. Vi har danse/ trenings kveld hver andre og fjerde søndag i mnd

11. Juli 2017

kurs til høsten!

Selv om om vi nettopp har kommet i gang med bryggedansen og stor koser oss der kommer det også flere spørsmål om hvordan kurs oppsettet til høsten blir.

 

så her kommer det:

Våre kurs staerter opp 22 august.

starter med 

Boogie Woogie grunnkurs: 17.30 - 18.55

Folkeswing grunnkurs : 19.00 - 20.25

Folkeswing Påbyggende :20.30 - 21.55

Våre instruktører er utdannede i ND,
de har masse erfaring ved å holde kurs.

Dyktige til å holde en sosial tone og få lattermusklene til å bli varme.Pris:

Kr. 400,- per person

Halv pris for studenter og kurs nr.2.for mer info og påmelding:

Trine 924 20 915

epost: trine-s-bekken@hotmail.com
Medlemskap for 2017 inkludert forsikring er kr.250,- må tegnes for å benytte seg av klubbens tilbud og kan registreres på stedet.

å registere medlemskap bidrar til at vi kan opprettholde gode tilbud, som blant annet bryggedansen om sommeren

 inkludert forsikring er kr.250,- mÃ¥ tegnes for Ã¥ benytte seg av klubbens tilbud og kan registreres pÃ¥ stedet. Ã… registere medlemskap bidrar til at vi kan opprettholde gode tilbud, som blant annet bryggedansen om sommeren.

 

 

 

 

 

 

 

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

Da har vi kommet igang med bryggedansen igjen.


Det vil være bryggedans hver tirsdag frem til 08. august

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

7. April 2017

Tema kvelder

 

Tema kveldene våre starter rett etter påske ferien!

 

De starter opp 18. april .
Det er kommet ønsker til klubben på disse to temaene, og vi er glade for nå å kunne sette dem opp.


Det blir Gutt og 2 jenter/Trio nybegynner

og Lek til musikk.

Dato:
Tirsdager: 18 april , 25. april og 02. mai


Trio: 18.00 -19.45
lek til musikk: 20.00 - 21.45Priser:
1 kurs:
Medlem: 200
Ikke medlem: 300
Andre kurs: halv pris

Sted for kurs: Sem skytterlagslokaler

For mer info:
Trine: 924 20 915

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

Hei, alle medlemmer av Jarlsberg swing - Vestfold swingklubb.


I dag vil styret/Norges Danseforbund sende ut en medlemsundersøkelse på epost til alle som er registrerte i medlemsregisteret vårt.

Håper alle tar seg tid til å svare på undersøkelsen, som vil ta rundt 5 minutter maks, dette for at klubben kan bli bedre.

Som tidligere annonsert ønsker vi å utvikle klubben i positiv retning, og trenger da synspunkter fa våre medlemmer.

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

20. Mars 2017

Neil Wilde

Søndag 26 mars kommer Neil Wilde og spiller live hos oss!

 

spiller fra kl. 18.00 til 21.00

 

PRIS:

50 kr for medlemmer

100 kr for ikke medlemmer

Det vil være gratis kaffe og kake denne kvelden.

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

12. Mars 2017

Årsmøte!

Vi minner om Årsmøte i dag!

Oppmøte kl 16.00

 

Husk medlemskap må være betalt for å ha stemme rett!!

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

hei alle sammen

 

Valg komiteen mangler et vara medlem for sosial gruppen i klubben!

års møte er 12. mars og det er ønskelig å få instillingen fra valgkomiteen ferdig fortest mulig!

 

Er det en som kan bli med ?

Ta kontakt med

Trond Solvang

Tlf. 412 20 096

 

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

Nytt 6 ukers kurs starter opp igjen etter vinterferien i uke 9.

Folkeswing grunnkurs: 17.30-18.55
Folkeswing påbyggende :19.00 - 20.25
Boogie Woogie påbygging: 20.35 - 22.00

Våre instruktører har trenerutdannelse i ND, og de har masse erfaring med å holde kurs.

Dyktige instruktører som holder en sosial tone og får lattermusklene til å bli varme i tillegg til kropp og hode.

Pris:
Kr. 400,- per person...
Halv pris for studenter og kurs nr.2.

For mer info og påmelding:
Nettsidepåmelding: www.vestfoldswingklubb.net
Trine 924 20 915
epost:Medlemskap for 2017 inkludert forsikring er kr.250,- må tegnes for å benytte seg av klubbens tilbud og kan registreres på stedet. Å registere medlemskap bidrar til at vi kan opprettholde gode tilbud, som blant annet bryggedansen om sommeren.

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

Søndag 12.mars 2017 kl.16.00 avholder klubben sitt årsmøte.

Årsmøtet gjennomføres som beskrevet i vedtektene §5.


§ 5 Årsmøtet.

Årsmøtet som er klubbens høyeste organ avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er kun for medlemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens nettside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende med senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.


På årsmøtet vil følgende behandles :

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2016 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent og styregodtgjørelse
8. Innkomne forslag
9. Valg

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 26.februar 2017.

Alle verv på valg har innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet for 2017 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Info om medlemskap finner man på siden Bli medlem på venstre side.

 


Vel møtt. 


Hilsen
Styret

Kommenter artikkel:FB logo KI logo


Hei alle medlemmer av Jarlsberg swing klubb.

Undertegnede er leder av årets valgkomite.
Det nærmer seg årsmøte og vi trenger noen som er villige til å gjøre en innsats i klubben.
Det er nå engang slik at noen må trekke lasset for at vi alle skal kunne hygge og glede oss over klubbens tilbud
Prøver å nå så mange som mulig ved denne henvendelsen, da årets komite er relativt ferske og har begrenset kjennskap til alle medlemmene.
Jeg håper noen er sporty og stiller opp.

Trenger totalt 5 personer denne gang.

Det er:
styremedlem for sosialgruppen, 2 år
vara styremedlem for sosialgruppen, 1 år
3 medlemmer til ny valgkomite, 1 år

Vennligst ta kontakt med:
Trond Solvang
Tlf; 41220096

Kommenter artikkel:FB logo KI logo

Kakeboksen