Toppbilde

Noe av historien til klubben

Noe av historien om Vestfold Swingklubb

Vestfold Swingklubb ble formelt stiftet høsten 1993, og er en ideell forening som drives på ideell / frivillig basis.
Vi har for tiden ca. 200 medlemmer, og har treningslokaler på Sem skytterhus.
Her arrangeres både kurs og dansekvelder. Vi holder kurs fortrinnsvis i egen regi, men påtar oss også å holde kurs for andre foreninger og firmaer.

I den spede begynnelse danset vi i Tønsberg Blad sin bygning i sentrum. Det var tungvint å drasse med seg musikkanlegg, brus o.l. opp i 3.etasje før hver dans og så alt ned igjen etterpå. Så etter hvert flyttet vi til Øvre Langgate. Her var lokalene perfekte. Men manglende vedlikehold satte sitt preg på bygningen og sopp og mugg trivdes. Vi møtte ikke forståelse for våre ønsker så etter en stund leting fant vi nye lokaler på Travbanen. Disse var gode å danse i til tross for flislagt gulv, men vi så klart endel mangler også her. 27. januar 2006 flyttet klubben til Sem Skytterhus. Huset er flott, godt gulv å danse på, har god lufting og fin beliggenhet. Vi håper også på et godt og fruktbart sammarbeid med Sem skytterklubb.

En av klubbens viktigste eiendeler er uten tvil musikkanlegget. Opp gjennom årene har vi jevnlig skiftet ut slite komponenter og forsøker hele tiden å passe på at dette er i god skikk. Hva er vel dans uten musikk? Vi har også kjøpt inn et mindre og lettere anlegg for spilling i andre lokaler og som backup om noe uforutsett skulle skje med hovedanlegget vårt.

Klubben har som formål å fremme interessen for dans generelt, men fortrinnsvis swing / rock´n´roll.
I swingklubben har vi i flere år nå arrangert nybegynner og påbyggingskurs i linedance, orginalswing (6-takt) og tidligere folkeswing (4-takt). Ved behov og ønske har vi også korte helgkurs i det samme danseformene, samt WCS, Bugg, vals, foxtrot og Latinamerikanske danser som tango og salsa har vi også hatt kurs på. Danseinstruktører henter vi både fra egne rekker og fra andre klubber. Bl.a. kan nevnes populære helgkurs vi har arrangert med Freddy Haugan fra Bårdar Danseinstitutt og Rolf og Heidi fra Bergen. Her er det alltid mange deltagere og kjempestemning.

Musikken vi spiller er meget variert, men felles er at den er god å danse swing til. Vi spiller jo også annen musikk om noen har ønske om det. På dansekveldene tar vi gjerne med litt vals, foxtrott eller noen linedanser.
Vi leier inn eksterne DJs for å få variasjon.

På kursene rulerer dansepartnerne slik at man venner seg til ulike måter å danse på og ikke blir låst i faste trinn. Selvfølgelig kan de som ikke vil bytte partner få lov til det.

Vi forsøker så langt mulig å trekke nye medlemmer med og inn i klubben. På danse-/treningskveldene har alle lov til å "by opp" og de som har danset en stund blir stadig oppfordret til å engasjere "nybegynnerne". Deltagerne på nybegynnerkurs har gratis adgang på danse-/treningskvelder så lenge kurset varer.

Klubbens høyeste organ er årsmøtet, og det avholdes i mars. Mellom årsmøtene forvaltes klubbens interesser av et valgt styre på 8 personer. Det er laget to undergrupper for henholdsvis kurs og sosiale aktiviteter.
Bilde
I Vestfold Swingklubb er alle medlemmer like viktige og spesielle. Men det er ikke til å komme fra at vi har en "ildsjel" som har stått på fra klubbens start og alle år framover. Med like stort engasjement og "stå på humør" klarer hun å få andre til å yte enda litt. Hvem dette er? Selvfølgelig TUTTA. Uten henne ville det nok ikke vært noen swingklubb.

På årsmøtet i 2005 ble det vedtatt at vi skulle søke medlemskap i Norges Danseforbund. Litt problemer ble det fordi det viste seg at vi ikke kunne ha Vestfold i navnet. På årsmøte i 2006 ble det vedtatt å søke medlemskap med navnet Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb. Vi er i dag medlemmer av Norges Danseforbundet og da også Norges idrettsforbund som en idrettsklubb.

Historien er ikke over ennå, mer vil komme.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 12/7-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: