Forslag om redusering av kontigenten

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt på årsmøte 03.03.07

Sak 5; Fastsettelse av medlemskontingent for 2008

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2008 settes til: Hovedmedlem:        kr 150,- Familiemedlem:       kr 100,- Studenter og ungdom 13 til 19 år som familiemedlem. Barn under 13 år:    kr 0,- Begrunnelse: 1) På klubbens første årsmøte i 1994 ble kontingenten for 1995 fastsatt til 150 kr for hovedmedlem og kr 50 for familiemedlem. Klubben leide da lokaler i Tønsbergs Blad og betalte kun for de dagene som ble brukt. I 1995 flyttet klubben til ”egne lokaler” i Øvre Langgate og betalte månedsleie for lokalene. Dette tærte hardt på økonomien, og fra 1997 ble kontingenten satt opp til 200/100 kr, og økte videre i 2000 til 250/125, for igjen å øke til 300/150 i 2001. Etter at klubben flyttet ut av lokalene i Øvre Langgate i 2003 har økonomien bedret seg, kontingenten er justert ned en gang til 2000 nivået, og vi har i dag en reserve (likviditet) som gir klubben et større handlemuligheter både til å justere kontingenten ned, samtidig som vi kan tilby aktiviteter til ”medlemspriser”. 2) Sammen liknet med de øvrige klubbene i distriktet, er vi blant de klubbene med den høyest medlemskontingenten. De nærmeste klubbene ligger på 150/100 kr. Kr 150/100 er nært det vi hadde som kontingent i 1995. Selv om det har vært både  pris- og lønnsutvikling siden 1995, vil Styret foreslår at kontingenten for 2008 settes til kr 150 for hovedmedlem, kr 100 for familiemedlemmer og studenter, og for ungdom under 20 år. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at for å ha stemmerett og være valgbar til tillitsverv, må man være fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned (jfr. NIFs lover).       Styret
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 7/3-2007

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: