Kalender over akti. i klubbens regi.

Oversikt over de arrangementene som Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb arrangerer.

Tirsdag 5/2-2019 kl 18:00

Kurskveld

Søndag 10/2-2019 kl 15:00

Mini kurs Boogie woogie

I forbindelse med at vi skal ha et helgekurs i boogie woogie 23.-24.februar med Sondre og Tanya er det kommet inn ønske om repetisjon av basic.

Vi går gjennom basic grunntrinn, grunnturer, føring og repetisjon av tidligere grunnkurs hvis man rekker.

Pris:
Kr.100,- for medlemmer
Kr.150,- for ikke-medlemmer

Prisen inkluderer danse-/treningskvelden fra kl.18 slik at man kan praktisere det man har gått gjennom.

Påmelding kan sendes på sms til 92407022, fint om man melder seg på med partner.

Søndag 10/2-2019 kl 18:00

Danse-/treningskveld på Sem skytterlags lokaler

10/2-19 kl 18:00 - kl 21:00

Til søndag har Jarlsberg swing- Vestfold swingklubb igjen en av sine populære trenings-/danseekvelder på Sem skytterlags lokaler fra kl.18-21. Det vil bli spilt variert musikk fra Dj, og det er mulighet for å kjøpe kaffe/te og mineralvann på stedet. Pris for kvelden er kr. 40,- for medlemmer og kr.50,- for ikke-medlemmer, nye deltakere på grunnkursene våre går gratis inn for trening. Oppfordrer besøkende til å ta med mindre sedler eller veksel, hvis man ønsker å betale kontant. Vi tar også Vipps og kort.
Vel møtt

Tirsdag 12/2-2019 kl 18:00

Kurskveld

Lørdag 23/2-2019

Helgekurs i Boogie woogie med Sondre og Tanya

Jarlsberg swing-Vestfold swingklubb er glade for å kunne fortelle at vi, i samarbeid med Norges Danseforbund, er så heldige å få to av verdens beste Boogie woogie dansere/instruktører til oss 23.og 24.februar 2019.

Sondre og Tanya har konkurrert sammen i flere år og vunnet det man kan vinne av internasjonale titler, i tillegg til å være fantastiske instruktører på alle nivåer.

Dette kurset vil være gratis for alle medlemmer av en klubb tilsluttet Norges Danseforbund, men det vil også være mulig å delta for ikke-medlemmer mot en påmeldingsavgift.

Gled dere, det gjør vi, og hold av helgen i kalenderen allerede nå. Mer informasjon om innhold, tider, påmelding, sted og priser vil komme etterhvert.
Men det vil være bindende påmelding når det åpnes for dette, og det kan bli aktuelt med ventelister om det blir nødvendig.

Mens man venter, kan denne videoen anbefales å se på, for å korte ned ventetiden.

https://youtu.be/-bEp9rxPDW0

Søndag 24/2-2019

Helgekurs i Boogie woogie med Sondre og Tanya

Jarlsberg swing-Vestfold swingklubb er glade for å kunne fortelle at vi, i samarbeid med Norges Danseforbund, er så heldige å få to av verdens beste Boogie woogie dansere/instruktører til oss 23.og 24.februar 2019.

Sondre og Tanya har konkurrert sammen i flere år og vunnet det man kan vinne av internasjonale titler, i tillegg til å være fantastiske instruktører på alle nivåer.

Dette kurset vil være gratis for alle medlemmer av en klubb tilsluttet Norges Danseforbund, men det vil også være mulig å delta for ikke-medlemmer mot en påmeldingsavgift.

Gled dere, det gjør vi, og hold av helgen i kalenderen allerede nå. Mer informasjon om innhold, tider, påmelding, sted og priser vil komme etterhvert.
Men det vil være bindende påmelding når det åpnes for dette, og det kan bli aktuelt med ventelister om det blir nødvendig.

Mens man venter, kan denne videoen anbefales å se på, for å korte ned ventetiden.

https://youtu.be/-bEp9rxPDW0

Søndag 24/2-2019 kl 18:00

Danse-/treningskveld på Sem skytterlags lokaler

24/2-19 kl 18:00 - kl 21:00

Til søndag har Jarlsberg swing- Vestfold swingklubb igjen en av sine populære trenings-/danseekvelder på Sem skytterlags lokaler fra kl.18-21. Det vil bli spilt variert musikk fra Dj, og det er mulighet for å kjøpe kaffe/te og mineralvann på stedet. Pris for kvelden er kr. 40,- for medlemmer og kr.50,- for ikke-medlemmer, nye deltakere på grunnkursene våre går gratis inn for trening. Oppfordrer besøkende til å ta med mindre sedler eller veksel, hvis man ønsker å betale kontant. Vi tar også Vipps og kort.
Vel møtt

Tirsdag 26/2-2019 kl 18:00

Nytt 6 ukers kurs starter opp

Det starter opp nytt 6 ukers kurs på tirsdager etter i uke 9.

Grunnkurs :18.00 - 19.30
Påbygging: 19.45 - 21.15


Dyktige instruktører som holder en sosial tone og får lattermusklene til å bli varme i tillegg til kropp og hode.

Kom gjerne og prøv første kveld gratis.


Priser:
Medlemmer kr. 350,- per person
Ikke medlemmer kr. 500,- per person
Halv pris for studenter og kurs nr.2.

For mer info og påmelding:
Roy Tore tlf: 90 15 21 45
epost: jarlsbergswingvsk@yahoo.com

Medlemskap for 2019 inkludert forsikring er kr.250,- og kan tegnes for å benytte seg av klubbens tilbud og kan registreres på stedet. Å tegne medlemskap bidrar til at vi kan opprettholde gode tilbud, som blant annet bryggedansen om sommeren.

Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb har swingkurs for både nybegynnere og øvede i danseformen folkeswing, original 6-taktswing og annen dans. Vi har danse/ trenings kveld hver andre og fjerde søndag i mnd

Les mer -- >> Velkommen!

Tirsdag 5/3-2019 kl 18:00

Kurskveld

Søndag 10/3-2019 kl 18:00

AVLYST!!!!!! Danse-/treningskveld på Sem skytterlags lokaler

10/3-19 kl 18:00 - kl 21:00

Dansekvelden er dessverre avlyst grunnet skytterstevne i lokalet.

Tirsdag 12/3-2019 kl 18:00

Kurskveld

Tirsdag 19/3-2019 kl 18:00

Kurskveld

Søndag 24/3-2019 kl 16:00

Ny dato - Årsmøte

På grunn av skytterstevne i lokalene 10.mars, har vi dessverre måttet endre dato for årsmøtet. Styret er klar over at vi dessverre går over fristen for avholdelse av årsmøtet i henhold til egne vedtekter, og har derfor vært i kontakt med Vestfold idrettskrets for råd. Deres vurdering er at så lenge vi avholder årsmøtet innen utgangen av mars, og at vi forklarer grunnen til utsettelse i denne innkallingen, vil det gå bra. Styret håper derfor om at det vises forståelse fra våre medlemmer om grunnen til utsettelse.


Årsmøtet gjennomføres som beskrevet i vedtektene §5.

§ 5 Årsmøtet.

Årsmøtet som er klubbens høyeste organ avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er kun for medlemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens nettside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende med senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet vil følgende behandles :

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2018 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2020 og styregodtgjørelse 2019
8. Innkomne forslag
9. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen 24.februar 2019 kl.17.

Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet for 2019 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Det vil bli servert gratis kaffe og pizza på årsmøtet, men vil være ordinære inngangspriser på dansekvelden etterpå.

Vel møtt.


Hilsen
Styret

Søndag 24/3-2019 kl 18:00

Danse-/treningskveld på Sem skytterlags lokaler

24/3-19 kl 18:00 - kl 21:00

Til søndag har Jarlsberg swing- Vestfold swingklubb igjen en av sine populære trenings-/danseekvelder på Sem skytterlags lokaler fra kl.18-21. Det vil bli spilt variert musikk fra Dj, og det er mulighet for å kjøpe kaffe/te og mineralvann på stedet. Pris for kvelden er kr. 40,- for medlemmer og kr.50,- for ikke-medlemmer, nye deltakere på grunnkursene våre går gratis inn for trening. Oppfordrer besøkende til å ta med mindre sedler eller veksel, hvis man ønsker å betale kontant. Vi tar også Vipps og kort.
Vel møtt

Tirsdag 26/3-2019 kl 18:00

Kurskveld

Tirsdag 2/4-2019 kl 18:00

Kurskveld

Oversikt 2019:

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2019 6 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 Del denne siden på Facebook: