Toppbilde

Innkalling til årsmøtet lørdag 29 mai 2021

Bilde

Påmelding til årsmøtet åpnes 1.mai

Årsmøte avholdes lørdag 29.mai kl 16.00 fysisk hvis Covid-19 situasjonen tillater det, sted blir avklart senere.
 
Påmelding til årsmøte åpnes 1.mai med frist 27.mai.
Medlemmene må ta med egen mat og drikke. Hvis det ikke er mulig å samles fysisk 29.mai, vil årsmøte foregå digitalt via Microsoft Teams. Link til evt. møtet vil bli tilsendt på e-post.
 
Påmelding på e-post:
Jarlsbergswingvsk@yahoo.com
- Navnet ditt
(Eposten du sender påmelding ifra er den eposten link til evt. teams møtet vil bli tilsendt)
Innkommende saker til styret må være sendt inn før 15.mai kl. 17.00 2021.
 
På årsmøtet vil følgende behandles i 2021:
1) Godkjenne de stemmeberettigede
2) Velge dirigent, protokollfører og 2 medl. til å underskrive protokollen.
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4) Årsberetning 2020 med gruppeberetninger
5) Revidert regnskap med revisjonsberetning
6) Innkomne forslag.
6.2 Årshjul 2021
7) Fastsettelse av medlemskontingent og styregodtgjørelse
8) Styrets budsjettsforslag
9) Organisasjonsplan Jarlsberg swing - VSK
10) Valg
 
Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd, med unntak av vara til kontrollkomiteen.
Årsmøtedokumentet ligger på nettsiden: https://www.klubbinfo.no
 
Medlemskapet for 2021 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.
Vel møtt.
 
Hilsen
Styret 
Se mindre

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse