Toppbilde

Innkalling til årsmøtet digitalt lørdag 29 mai

Bilde

Påmelding til årsmøtet stenger 27. mai!

Årsmøte avholdes lørdag 29.mai kl 16.00 på microsoft teams!
Årsmøte vil foregå digitalt via Microsoft Teams. Link til møtet vil bli tilsendt på e-posten du har brukt når du melder deg på møtet.
Påmelding til årsmøte åpnes 1.mai med frist 27.mai!
Påmelding på e-post:
Jarlsbergswingvsk@yahoo.com
- Navnet ditt
(Eposten du sender påmelding ifra er den eposten link til evt. teams møtet vil bli tilsendt)
Medlemmer i styret vil sitte klare 15.45 for å kunne hjelpe de som ønsker dette. Enten med innlogging eller andre problemer som evt. oppstår.
Aage vil ha en gjennomgang av hvordan teams fungerer før møtet. Slik at dette skal føles trygt for alle. Det anbefales å bruke pc / nettbrett, da skjermen blir større og funksjonene på teams er lettere å finne. Men tlf. funker også.
 
Innkommende saker til styret må være sendt inn før 15.mai. UTLØPT
På årsmøtet vil følgende behandles i 2021:
1) Godkjenne de stemmeberettigede
2) Velge dirigent, protokollfører og 2 medl. til å underskrive protokollen.
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4) Årsberetning 2020 med gruppeberetninger
5) Revidert regnskap med revisjonsberetning
6) Innkomne forslag.
6.2 Årshjul 2021
7) Fastsettelse av medlemskontingent og styregodtgjørelse
? Styrets budsjettsforslag
9) Organisasjonsplan Jarlsberg swing - VSK
10) Valg
Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd, med unntak av vara til kontrollkomiteen.
Årsmøtedokumentet ligger på nettsiden: klubbinfo.no/vsk
Medlemskapet for 2021 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.
Vel møtt.
Hilsen
Styret 
Se mindre

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse