Toppbilde

Styretmøtet avholdt 31.01.21

Årsmøtet - kurs - bryggedans

Styret har i kveld 31.01.2021 avholdt et digitalt styremøtet.

 

 

Årsmøtet 2021

Styret har besluttet å avholde styremøtet 29.mai kl. 16.00, etter godkjenning fra NIF om utsettelse. 

Møtet vil bli avholdt, men hvordan vi velger å avholde møtet må avklares når det nærmer seg. Vi må ta stilling til hvordan dagens situasjonen er. I første omgang antar styret at vi velger å være ute, forran klubbhuset. Hvis dagens situsjon tilsier at vi kan oppholde oss inne og bruke lokalene vil vi gjøre dette. Hvis det for formodning ikke vil la seg gjennomføre å møtes på klubbhuset, vil styretmøtet foregå digitalt på TEAMS. Linken til digitalt møtet vil bli tilsendt på epost.

Påmelding til møtet sendes på mail til:

jarlsbergswingvsk@yahoo.com 

Påmelding starter: 1.mai  - Fristen for påmelding : 27.mai 

 

Innkommende saker til styret må være sendt inn før 15.mai 2021. 

 

 

Kurs

Det vil ikke bli avholdt kurs før august. Så samt samfunnet ikke åpnes og det vil bli lov med kurshold. Styret trenger 2 uker for å starte kurs hvis dette blir mulig. 

 

Bryggedans 

Styret velger å søke om muligheten for bryggedans i Tønsberg til sommeren. I håp om at dette kan la seg gjennomføre da dette er ute. Men vi velger å ikke opprette noen form for arragement på facebook / hjemmesiden, før vi ser at dette faktisk kan la seg gjennomføre. 

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse