Årsmøtet Søndag 8 mars 2020

Bilde

På årsmøtet vil følgende behandles i 2020:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2019 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2021 og styregodtgjørelse 2020
8. Innkomne forslag
8.1Organisasjonsplan og handlingsplan 2020

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 23.februar 2020 kl.17.

Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet for 2020 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Det vil bli servert gratis kaffe og pizza på årsmøtet, men vil være ordinære inngangsprisen på dansekvelden etterpå.

Vel møtt.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse