Toppbilde

Årsmøtet Søndag 8 mars 2020

Bilde

Vedlagt ligger oppdatert dagsorden for årsmøtet, årshjul og årsmøtedokument

På årsmøtet vil følgende behandles i 2020:

1) Godkjenne de stemmeberettigede
2) Velge dirigent, protokollfører og 2 medl. til å underskrive protokollen.
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4) Årsberetning 2019 med gruppeberetninger
5) Revidert regnskap med revisjonsberetning
6) Innkomne forslag. 
6.1 Økonomisk støtte klubbens utøvere i Nordisk mesterskap
6.2 Årshjul 2020
7) Fastsettelse av medlemskontingent og styregodtgjørelse
8) Styrets budsjettsforslag
9) Organisasjonsplan Jarlsberg swing - VSK
10) Valg

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 23.februar 2020 kl.17.

Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd, med unntak av vara til kontrollkomiteen. 

Medlemskapet for 2020 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Det vil bli servert gratis kaffe og pizza på årsmøtet, men det vil være ordinær inngangspris på dansekvelden etterpå.

Vel møtt.

Årshjul 2020.pdf (186 kB)
Årsmøtedokument 2020 JS-VSK.pdf (272 kB)

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse