Årsmøte 24.mars 2019 kl.16 med oppdatert dagsorden og saksliste

Vedlagt ligger oppdatert saksliste og dagsorden for årsmøtet, samt forslag til ny lovnorm (vedtekter) for klubben

På grunn av skytterstevne i lokalene 10.mars, har vi dessverre måttet endre dato for årsmøtet. Styret er klar over at vi dessverre går over fristen for avholdelse av årsmøtet i henhold til egne vedtekter, og har derfor vært i kontakt med Vestfold idrettskrets for råd. Deres vurdering er at så lenge vi avholder årsmøtet innen utgangen av mars, og at vi forklarer grunnen til utsettelse i denne innkallingen, vil det gå bra. Styret håper derfor om at det vises forståelse fra våre medlemmer om grunnen til utsettelse.


På årsmøtet vil følgende behandles :

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2018 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2020 og styregodtgjørelse 2019
8. Innkomne forslag

8.1 Ny lovnorm for Jarlsberg swingklubb (kan lastes ned under artikkelen, i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag)

8.2 Organisasjonsplan og handlingsplan 2019

8.3 Søknad om støtte til konkurransedansere uttatt til Nordisk 2019

9. Valg

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 24.februar 2019 kl.17.

Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet for 2019 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Det vil bli servert gratis kaffe og pizza på årsmøtet, men vil være ordinære inngangspriser på dansekvelden etterpå.

Vel møtt.


Hilsen
Styret

Last ned dokumentfil (102 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse