En medlems undersøkelse!

Hei, alle medlemmer av Jarlsberg swing - Vestfold swingklubb.


I dag vil styret/Norges Danseforbund sende ut en medlemsundersøkelse på epost til alle som er registrerte i medlemsregisteret vårt.

Håper alle tar seg tid til å svare på undersøkelsen, som vil ta rundt 5 minutter maks, dette for at klubben kan bli bedre.

Som tidligere annonsert ønsker vi å utvikle klubben i positiv retning, og trenger da synspunkter fa våre medlemmer.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse