ÅRSMØTE 2014!

ÅRSMØTE 2014!

Innkalling til årsmøte 09.03.14
dagsorden Jarlsberg Swing / Vestfold Swingklubb
avholder sitt årsmøte 09. mars 2014. på Sem skytterlags lokaler kl. 16.00

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til og undertegne protokollen.
4. Årsberetning med eventuelle gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsette medlemskontingent og styregodtgjørelse.
8. Innkomne forslag.
8.1 Vedtektsendring §3 Medlemskap (æresmedlem)
9. Valg.

For og kunne delta på årsmøtet må medlemskontigenten være betalt innen 01.03.2014.

For innbetaling av medlemskontigenten benyttes konto nr: 2400.31.17762

Pris kr. 150 ,-

Innkomne forslag skal være styret i hende innen 25. februar 2014.

Det vil være enkel bevertning.

Vel møtt!

Styret

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse