Innkalling til årsmøte 10.03.13 med endelig dagsorden

Jarlsberg Swing / Vestfold Swingklubb avholder sitt årsmøte 10. mars 2013.
på Sem skytterlags lokaler kl. 16.00

Etter styremøte 25.februar er dette endelig dagsorden:

Dagsorden:
1) Godkjenning av stemmeberettigede
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3) Velge ordstyrer, sekretær og to til og underskrive protokoll.
4) Årsberetning 2012
5) Revidert regnskap
6) Fastsettelse av medlemskontingent
7) Fastsettelse av styregodtgjørelse
8) Innkomne forslag
8.1) Opprettelse av Solstua arrangementskomite
9) Styrets budsjettsforslag
10) Valg


For og kunne delta på årsmøtet må medlemskontigenten være betalt innen 03.03.2013.
For innbetaling av medlemskontigenten benyttes konto nr: 2400.31.17762

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 25. februar 2013.

Det vil være enkel bevertning.
Vel møtt!


Styret

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse