Fullstendig saksliste for årsmøte 14. mars

Fullstendig saksliste for årsmøtet 14. mars:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær og 2 repr. til å undertegne protokollen.
4. Årsberetning.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
6. Styrets budsjettforslag.
7. Fastsette medlemskontingent og styregodtgjørelse.
7.1 MEDLEMSKONTINGENT
7.2 STYREGODTGJØRELSE
8. Innkomne forslag.
8.1 BUGG KURS 2010
8.2 DANSE-/TRENINGSKVELDER PRISER OG TIDSPUNKT
9. Valg.

For nærmere informasjon, ta kontakt med leder på tlf. 92407022.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse