MEDLEMS MØTE !

Styre har satt av 11. jan til et medlemsmøte.

Så da kan alle medl. komme å ta opp ting hvis det er noe de ønsker å ta opp med styre.

Møte starter kl. 17.00.

Hvis det noen som har noe å ta opp kan det skrives ned å leveres enten til styre eller forslags kassen.
Det blir også mulig å ta opp ting der og da !Det vil bli danse kveld etter møte!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse