Årsberetningen 2006

Her kommer hele årsberetningen for Jarlsberg Swing - Vestfold Swing Klubb.

Styrets beretning for Jarlsberg swing - Vestfold Swingklubb 2006/vår 07

 STYRET 2006/07

 

Leder

Per Asmyr

Nestleder

Aage Bekken

Sekretær

Lisbeth Brekke

Kasserer

Berit Reiss

Styremedlem

Trine Bekken

Styremedlem

Sølvi Tvinde

Vara

Kim Andrey

Vara

Terje Holmen

 

Revisor: Stein Holan

Valgkomiteen:

Leon Bondø

Nina Fogstad

Johnny Femdal

Styremøter:

Det er avholdt 10 styremøter i styreperioden fra 26. mars 06 til 20.februar 2007

Det ble behandlet 80 saker i 2006 og 15 saker i 2007, de fleste i forhold til planlegging og drift av klubben.

Forrige styre søkte om medlemskap allerede i 2005 og fikk da svar om at det ikke kunne være et fylkesnavn i navnet. Søknad om ny behandling av søknaden ble fremmet etter at det var vedtatt nytt navn sist årsmøte.

I august kom endelig beskjeden om at vi var tatt opp i Danseforbundet. Siden siste årsmøte har klubben markedsført seg med nytt navn og er blitt medlem av Norsk Danseforbund/NIF. Det er laget ny logo, basert på den opprinnelige fra 1993. Det er også blitt bestilt oppdaterte klubbskjorter og jakker.

 

I forhold til aktiviteten er styret veldig fornøyd. Det har vært god oppslutning på grunnkurs og påbygning i orginalswing hele perioden

Første 6-ukers kurs i originalswing 2007 samlet 36 stk på nybegynner. Flesteparten av disse er helt nye og noen yngre mennesker.

På etterfølgende påbygningskurset var det 40 deltakere. Linedancekurs over tre søndager samlet 22 danseglade. Klubben søkte Tønsberg kommune om tilskudd til kurs for barn og unge. Ungdom fra 13-18 år tilbys derfor gratis deltakelse på grunnkurs fra uke 9 2007.

På sosiale arrangement og søndagsdanser er det meget godt oppmøte, også dansevenner fra andre klubber, og det er blitt et attraktivt og aktivt  sosialt dansemiljø.

Ny hjemmeside er stadig under videreutvikling og oppdatering. Alle endringer blir nå oppdatert samme dag.

Sist årsmøte ble det etterlyst mer informasjon per post. I og med at klubben nå har en regelmessig oppdatert hjemmeside, er tilbakemelding at informasjon er god. Å sende informasjon per brev er dyrt og arbeidskrevende. Det ble i fjor sendt ut brev til alle medlemmer 3 ganger:  i forbindelse med sommer/høstprogram, julebrev med info om vinterkurs og giro, samt innkalling til årsmøte.

Danseforbundet inviterte høst06/vår07 styrene i regionen til kurs i ledelse og organisasjonsutvikling. Kurset var i 5 moduler a’ 3 timet og Jarlsberg deltok med 7 kursdeltakere.

 

Økonomi.

Økonomien i klubben anses nå å være solid. De siste årene har det vært et stabilt antall medlemmer som betaler kontingent, samt overskudd på de fleste kurs.

 

Medlemmer:

Klubben hadde 130 betalende medlemmer pr. 31.01.07.

 

Medlemsmøte 28.august.

Få frammøtte, få saker.

Det ble orientert om at søknad om medlemskap i Danseforbundet var innvilget.

 

 

Kursutvalget:

Kursutvalget har i perioden bestått av Trine Bekken og Kim Andrey fra styret, samt Wenche og Leon Bondø. Kursutvalget melder at det er vanskelig å skaffe eksterne instruktører til ukeskursene.

 

Kurs:

Vår 2006

Originalswing grunnkurs    1 x 6 kurskvelder     Instruktører Trine & Aage

Originalswing påbygning    1 x 6 kveld                      Instr. Trine & Aage

Høst 2006

Originalswing grunnkurs    1x 6 kvelder            Instruktører Siv Hilde& Kim

Originalswing grunnkurs    1x 6 kvelder            Instruktører Trine & Aage

Originalswing påbygning    2 x 6kvelder          Instruktører Trine & Aage

Folkeswing                       1x3 kvelder             Instruktør Sølvi Tvinde              

Selskapsdans                     1x3 kvelder            Instruktører Per og May Britt 

Jan/februar 2007

Originalswing grunnkurs    1 x 6 kurskvelder     Instruktører Trine & Aage

Originalswing påbygning    1 x 6 kveld                      Instruktører Trine & Aage

Linedanse                          1x3 kveld                 Instruktør Marianne Haug

 

Weekendkurs:

Høst  2006  1 kurs i selskapsdans med Freddy Haugan fra Bårdar

                    1 Boogie Woogie kurs med Rock’n Rolf og Heidi fra Bergen

Febr 2007    1 Boogie Woogie med Rock’n Rolf fra Bergen

 

Sosialutvalget /miljøgruppa:

Har bestått av Sølvi Tvinde og Terje Holmen fra styret, samt, Jean Pierre Kelders, Brit Lønmo, Sølvi Strømstad, Anne Engebretsen og Kristoffer Tvinde Øberg. Lisbeth Brekke har vært med som sekretær og assosiert medlem.

 


Dansekvelder:

14 dansekvelder gjennomført.  Siste året jevnt god oppslutning om dansekveldene med 45-60 frammøtte, noen kvelder har antall tilreisende fra andre klubber vært nesten like mange som medlemmene. Utlodning på inngangsbillett, samt i perioder ”konkurranse” om å danse med flest forskjellige har vært positive tiltak. Målet med sistnevnte er at flest mulig skal få danse.

 

Andre sosiale aktiviteter :

Strømstad tur i mai .. 

Sommerfest  i august  på skytterhuset  Meget vellykket arrangement og mer enn 80  danseglade kunne nyte været, grille, leke og danse.

Busstur til Grenlandscupen for deltakere og ”heiagjeng”.  

Lifjell tur på Solstua –

Midt i oktober dro ca. 40 stk. av gårde til fjells. Været var strålende - mens tåka lå tykk nede i dalen, noen koste seg rundt hytta og mange ivrige satset på å nå nye topper.  Arne og John Reidar var som vanlig ansvarlige for utsøkt mat og Jean-Pierre var sjef for masse uteaktiviteter og underholdning.

Dansefest i november. Samlet ca. 100 danseglade venner fra fjern og nær.

Juledans i desember  På siste søndagsdans var det gløgg, pepperkaker og levende musikk med  No problems

 

Dansekonkurranser

Stadig flere av klubbens medlemmer har deltatt på og fått gode plasseringer i dansekonkurranser. Følgende plasseringer er vi stolte av:

 

Dombås dansecup 2006

Folkeswing Voksen B

6.         Kristoffer T. Øberg - Merete G. Amundsen  Jarlsberg Swing/VSK

Folkeswing Senior A

5 .          Jean Pierre Kelders - Sølvi Tvinde            GRS/VSK

Boogie Woogie Voksen B

8.           Aage Bekken - Trine Bekken                     Jarlsberg Swing/VSK

Boogie Woogie Senior A

4 .          Rolf Engebretsen - Reidun Haugan           Jarlsberg Swing/VSK

6.           Jean Pierre Kelders - Sølvi Tvinde             GRS/VSK

8.           Thorleif Nakken - Helen Nordendahl         Jarlsberg Swing/VSK

 

Grenland dansecup 2006

Folkeswing Voksen A

7.           Merethe G. Amundsen -  Roy Jakobsen     Jarlsberg Swing/VSK

Folkeswing Voksen B

  4.         Jeanett Aarsten - Kristoffer Tvinde Øberg               Jarlsberg Swing/VSK

  6 .        Sølvi Tvinde -  Sverre Selvig                                   Jarlsberg Swing/VSK

Folkeswing Senior B

3.           Sølvi Tvinde -  Sverre Selvig                                   Jarlsberg Swing/VSK

Boogie Woogie B

2 .          Trine S. Bekken - Aage S. Bekken                          Jarlsberg Swing/VSK

3 .          Sølvi Tvinde - Roy Jacobsen                                   Jarlsberg Swing/VSK

 

Boogie Woogie Senior

3 .          Sølvi Tvinde - Roy Jacobsen                                   Jarlsberg Swing/VSK

4 .          Reidunn Haugan - Rolf Engebretsen                       Jarlsberg Swing/VSK

Gutt med 2 Jenter

3.           Elsa Iversen - Merethe G. Amundsen - Roy Jacobsen    Jarlsberg Swing/VSK

 

 

Samarbeid andre klubber

Siste året har styret tatt initiativ til samarbeidsmøte med styrene i de andre swingklubbene i distriktet som Grenland, Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand. Målet var blant annet å samordne arrangementer, dansestil mv. Det har vært gjennomført 4 møter, der de forskjellige klubbene på omgang har ansvar for innkalling.

 

I november ble det også tatt initiativ til samarbeid med Brygga restaurant, Tønsberg Swingklubb og Jarlsberg swing om felles dansekvelder på onsdager. Dette ble avviklet etter 3 kvelder pga dårlig oppslutning.

 

Utfordringer videre.

Utvikling av drift og medlemstall har vært positivt og stabilt de siste årene.

Utfordringer videre vil være:

-        rekruttere yngre medlemmer

-        variasjon instruktører

-        tilbud til alle

-        synliggjøring i lokalsamfunnet

-        lære 250 personer en ny dans i 2007

-        å fortsatt være den mest attraktive swingklubben i Vestfold

 

 

20.02.07

Styret

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/2-2007

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: