Til foresatte

Organisering av aktiviteter for barn og unge vil alltid kreve både tid og penger. Slik er det også med korps.

Helt siden korpset startet har ivrige foreldre vært med og lagt til rette for korpsets aktiviteter.
Foreldre gjør en innsats både ved å være med musikantene på øvelser og turer, ved å holde instrumenter og uniformer i orden, ved å gjennomføre forskjellige arrangementer – og ved å sørge for at korpset har en god økonomi gjennom ulike aktiviteter.

Korpset trenger engasjerte foreldre som minner musikanter og drillere på at de skal øve, og som motiverer for å gå på korps øvelsene – også de dagene hvor lysten til å spille ikke er helt på topp.

Som forelder er du alltid velkommen til en kopp kaffe under øvelsene – og vil du engasjere deg mer i korpset er du hjertelig velkommen.

Musikk gir glede til alle og ikke minst til alle barn og unge som er med i skolemusikken.

I et skolekorps får elevene et godt grunnlag til musikalsk kunnskap, de lærer tidlig å samarbeide med andre og får en positiv innstilling til felleskap.

Dette vil de få glede og nytte av hele livet igjennom.

Er du interessert i å gi ditt barn en verdifull hobby, så la det få prøve seg i korpset – det koster så lite og gir så uendelig mye. Det trengs ingen spesielle musikalske anlegg. Det er interessen som teller.

For ungene er korpset en sosial arena hvor det er plass til ALLE. Det er ikke noe konkurransepress som skiller mellom de som er på topp og de som er på bunn. Alle har like muligheter, alle blir tatt vare på, og det er et fantastisk samhold på tvers av aldersgruppene

Så var det myten om alle dugnadene da…

I Vikersund Juniormusikkorps er det ikke mange dugnader! Likevel er det viktig å tenke på at all foreldreinnsats går til et lærerikt og trygt fritidsmiljø for våre barn.

Her er en oversikt over hva vi håper dere vil bidra med:

  • Sørge for at musikanten kommer til den ukentlige spilletimen.
  • Sørge for at musikanten kommer seg til korpsøvelsen.
  • Oppmuntre og motivere egne barn og bidra til trivsel for alle, både små og store. 
  • Dorulldugnaden.
  • Loddboka
  • Grasrotandelen

 Del denne siden på Facebook: