Velkommen til Vingar GrendeUtvalg

Vingar Grendeutvalg (VGU) arbeider for bedre bomiljø/tjenester samt motivere/involvere grendas beboere til aktivt å delta i grendeutviklingen. VGU er bredt sammensatt av representanter fra skole, barnehage, lag/foreninger og innbyggere forøvrig.

 Del denne siden på Facebook: