Årsmøte 2020

Invitasjon til ordinært årsmøte torsdag 28. mai kl.1800 på Vingartun

Møteplan:

1.Åpning
2.Godkjenning av fremmøtte
3.Godkjenning av innkalling
4.Godkjenning av saksliste
5.Konstituering av årsmøte
a.Valg av dirigent
b.Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
6.Årsmelding og regnskap
7.Budsjett og handlingsplan
8.Innkomne saker
9.Valg: Leder og kasserer skal velges for 1 år om gangen

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende en uke før årsmøtet. Eventuelle saker kan sendes på epost til aslebirk@gmail.com eller john.lokting@online.no

 

Alle innbyggere i Vingar skolekrets er velkomne!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse