Søk om støtte til et godt tiltak!

VGU ønsker å inspirere til gode tiltak i bydelen/grenda vår og har avsatt kr.10.000,- til dette i 2019

Vi vet at mange sitter på små og store ideer som kan gjøre livet i bydelen/grenda enda bedre, det er ikke alltid så mye som skal til, og da er vi der og kan hjelpe. Mottoet er: Make it happen!

Midlene kan gis til en eller fordeles over flere søknader. Søknader behandles fortløpende dvs ingen frister :)

Det er 4 kriterier:

  1. Det er kun velforeninger, lag etc tilhørende i Vingar krets som kan søke
  2. Tiltaket det søkes støtte til må bidra til et bedre bo/ og oppvekstmiljø ref. VGU vedtekter §2
  3. Utgifter må kunne dokumenteres
  4. Tiltaket må være tilgjengelig for alle

 

Søknad sendes som epost til: aslebirk@gmail.com

Søknader behandles fortløpende

Det gis ikke støtte til tiltak som kommunen har ansvaret for.

 

 

Asle Birkeland

Mob. 99225435

epost: aslebirk@gmail.com

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse