Leserbrev: Lillehammerpolitikernes veivalg

Brevet tar opp viktige refleksjoner rundt valg av trase for ny E6, ikke minst politikernes viktige rolle.

Lillehammer-politikerenes veivalg.

Statens Vegvesens anbefaling til ny E6 Vingrom-Ensby er nedtegnet i det som for oss på sidelinjen ses på som et monsterdokument med mange utredede alternativer med sine særskilte koder, kryssreferanser og mer eller mindre nøyaktige illustrasjoner med tilhørende vekting av prissatte og ikke prissatte hensyn.  Det skal godt gjøres for den som ikke har vært direkte involvert i prosessene og ta inn over seg den helhetlige begrunnelsen for de forskjellige alternativene og vekting av disse.

 

Slik må det sikkert være i et prosjekt av en slik størrelse og i et slikt omfang.  Det som gir grunn til bekymring er om Lillehammer kommune, politisk og administrativt, virkelig evner å sette seg inn i dette dokumentet og påfølgende anmerkninger/innspill som sikkert vil inneholde både realiteter og snubletråder.

I tillegg til dette er jeg ikke sikker på om alle i de politiske gruppene vet forskjell på Øyresvika, Brettengsvika, Borudodden, Boleng, Øyre og Riiselandet.  Ta en titt på kartet for sikkerhets skyld.

 

Løsningen som nå er anbefalt med tunnellinnslag over Brettengsvika og sør på Riiselandet tror jeg ingen i bydelen Vingnes har foreslått, selv om vi leser i GD (12.8.) at Statens vegvesen har lyttet.  Det stemmer at det fra bydelen’s interessegrupper sin side hele tiden har vært kommunisert at E6 må passere i tunnel.  En slik tunnel må starte før bebyggelsen, m.a.o. sør for Øyresvika med tilpasset kryssløsning.  Det forslaget som nå foreligger er ikke forenlig med den byutvikling, fortetting og miljøprofil som området er tilrettelagt for.

 

Det vil nå komme mange kommentarer og innspill i dagene og ukene fremover i saken, inkludert fra Vingnes sine interesseorganisasjoner.  Det er å håpe at mottakere virkelig setter seg inn i alle faktiske forhold før konklusjoner trekkes og innstillinger gis.

 

Innstillinger og beslutninger som påvirker en stor del av kommunens egne innbyggere og skattebetalere i generasjoner fremover fortjener politikere med stor innsikt, kunnskap og innlevelse.  Det er nå opp til den enkelte politiker å vise at de er sitt store ansvar bevisst.

 

Esben Haugli

Bydelen Vingnes

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse