Regler for hjortejakt i Re

Hjortejakt i Re

Bilde
I 2014 er det gitt fellinstillatelser på
I 2013 er det gitt fellingstillatelse på 4 hind, 2 bukker og 2 spissbukker.
I 2012 er det gitt 6 fellingstillatelser på hjort.
I 2011 ble det gitt 5 fellingstillatelser på hjort.
I 2010 ble det gitt 4 fellingstillatelser på hjort og skutt 3 hjort
I 2009 ble det gitt 3 fellingstillatelser på hjort og skutt 3 hjort.
I 2008 ble det gitt 3 fellingstillatelser på hjort og skutt 0 hjort.
I 2007 ble det gitt 3 fellingstillatelser på hjort og skutt 3 hjort.
Det er mye som tyder på at bestanden er i god vekst.

Grunneiere med hjortejaktkort og elgjaktlagene som er medlem i grunneierlaget, kan delta i hjortejakten.
Grunneierlaget tildeler hjortekort slik at en jakter etter først til mølla prinsippet, til kvoten er felt, da opphører hjortejakten for alle.
Jegere som har fått tildelt jakt kan skyte 1 dyr. Da det jaktes på kollektiv kvote er det viktig at det umiddelbart etter felling av hjort meldes fra til styret ved :

Paul Christen Eikeberg: 916 40 805, eller
Kjetil Olsen Husemoen: 907 71 049

Elgjaktlagene som er medlem av Våle grunneierlag kan jakte hjort når det utøves elgjakt, hvert elgjaktlag kan skyte en hjort, til kvota er fyllt. Når elgjakten er innstillt/avsluttet er det ikke lenger tillatt for elgjaktlagene å jakte hjort. Det er viktig at felling av hjort umiddelbart blir meldt til overnevnte kontaktpersoner i styret.

Alle som jakter hjort vil bli kontaktet dersom kvoten er fylt og jakten skal innstilles umiddelbart.
Jegere som har hjortekort, skal være tilgjengelig på mobiltelefon den tiden de jakter hjort. Bare slik unngår vi at det felles flere hjort enn det som er tillatt. Ikke dekning - skift til område med dekning. Utladet batteri - dra hjem og lad mobil. Altså skal man være tilgjengelig når jakta pågår.

Gjestekort kan benyttes på lik linje som rådyrjakt.

Elgjaktlagene som feller hjort skal dele ut kjøtt til grunneier etter samme fordelingsnøkkel som elg, mens grunneiere som har kjøpt hjortejakt beholder hele dyret selv.
Opplysninger om felt hjort blir fortløpende lagt ut på Våle grunneierlags hjemmeside.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 25/7-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: