Velkommen til Våle Grunneierlag

Våle Grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere med jord og skogbruksareal i "gamle" Våle kommune.

Styret 2019

Leder:Lars Sollie, m 982 15 765 lars@kalsrud.no

Kasserer:Dag Asbjørn Enerhaugen, m 932 42 022 dag@zeiner.no
Matrialforvalter:Stein Gunnar Nilsen, m 911 02 580 sg-nilsen@hotmail.no
Styremedlem/Sekretær:Helge Skaug m:940 05389 helge.skaug@hotmail.no
Styremedlem/Web:Morten Olsen, m 976 13 000 morten.olsen@dekk1.no


1. vara: Andre Eikeberg m
2. vara:Morten Juvet, m 988 88 708 juvet@frisurf.no

Småviltformenn:
1A Trond Haslestad 947 90 813
1B Roar Bagstevold 906 08 634
2 Hans Jørgen Haslestad 952 36 351
3 Christoffer Bruserud 977 52 112
4 Lars Arne Bakken 992 71 778
5 Harald Lie 909 29 117
6 Per Johan Heierstad 414 07 539
7 Paul Christen Eikeberg 916 40 805


Bilder

 Del denne siden på Facebook: