Fordeling av jakt i Våle Grunneierlag.

Vi benytter følgende prioritering ved tildelingen av jakta.

Elgjakt:
Våle Grunneierlags elgkvote forvaltets av eget storviltvall. Jakten foregår gjennom etablerte elgjaktlag i de forskjellige vallene i grunneierlaget.

Hjortejakt:
Kan søkes av alle grunneiere og i tillegg av elgjaktlagene.

Rådyrjakt:
1. pri. Grunneiere med egen utmark.
2. pri Familie til grunneier. Med familie mens her rett ned eller oppadstigende linje fra grunneier
3. pri. Avtale med grunneier. Det er her viktig å merkes seg at jakten kun kan gjennomføres på grunneiers eiendom. Det er jegerens plikt å skaffe seg kart over eiendommen, eller på annen måte skaffe seg kjennskap til eiendomsgrensene.
4. pri. Innbyggere i Våle kommune med botid mer en 10 år.

Ved tildeling av fellingstilatelser benyttes prioriteringen over. Årlig arealkrav settes ut fra tildelt kvote. Siste år har det blitt gitt et fellingsløyve for hver 100 daa. Naboer med tilstøtende eiendom kan slå vald sammen for å få 100 daa.

Småviltjakt: Søker skal ha 10 års botid i Våle kommune. Det gis et kort innenfor et vall pr. jeger.

Beverjakt: Pga laber jaktinteresse er det åpnet for utenbygds jegere. Kortet gjelder for det vallet det er utsted til, men for jakt i mars og april gjelder kortet i alle vassdrag tilhørende Våle Grunneierlag.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 25/7-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: