Regnskap 2018 og Budsjett 2019

VÅLE GRUNNEIERLAG        
           
REGNSKAP/BUDSJETT 2018, BUDSJETT 2019      
           
  Budsjett 2018 Regnskap 2018 Avvik Regn- Budsjett 2019  
Inntekter:     skap / budsjett  
Salg småviltkort 7 000 6 720 -280 7 000  
Salg rådyrkort  160 30 000 29 120 -880 30 000  
Salg rådyrkort 800 24 000 14 720 -9 280 15 000  
Salg rådyrkort 1.000 (ikke grunneiere)       12 000  
Salg ekstra gjestekort 7 000 5 200 -1 800 7 000  
Salg beverkort 0 0 0 0  
Utleie ettersøkshund  2 300 1 640 -660 2 300  
Salg hjortekort 11 000 17 280 6 280 18 500  
Renteinntekter 950 748 -202 750  
Purregebyrer 7 000 8 290 1 290 7 000  
Andre inntekter 5 000 1 200 -3 800 1 200  
Sum inntekter 94 250 84 918 -9 332 100 750  
           
Kostnader:          
Fellingsavgift 1 000 300 700 300  
Annonser 2 000 400 1 600 400  
Våle Regnskapskontor 45 000 41 458 3 542 42 000  
Møter/servering 15 000 13 705 1 295 14 000  
Avsetn. Lønn    4 500 -4 500 4 500  
Bankgebyrer 200 321 -121 350  
Gaver 5 000        
Godtgj./leder+styret 10 000 10 842   11 000  
Godtgj./ettersøkshund 10 000 7 417 2 583 5 000  
Bidrag til lokale tiltak 22 500 22 500 0 0  
Kopiering, blanketter osv 600 818 -218 800  
Porto 1 500 5 573 -4 073 5 000  
Rådyrfôr 7 000 32 605 -25 605 5 000  
Diverse kostnader 3 500 1 300 2 200 2 000  
Rentekostnader 100 4 96 100  
Skatt 1 000 225 775 1 000  
Sum kostnader 124 400 141 968 -21 726 91 450  
           
Årsresultat -30 150 -57 050 -31 058 9 300  
           
Eiendeler:          
           
Bank 2545.20.07447   30 501,00      
Bank 2545.57.02839   148 518,00      
Kundefordring   250,00      
Til gode moms   5 241,00      
           
Sum eiendeler:   184 510,00      
           
Gjeld/egenkapital:          
Skyldig honorar   14 500,00      
Leverandørgjeld   9 769,00      
Skyldig kassereren   0,00      
Skyldig skatt, ikke fastsatt   225,00      
Egenkapital   160 016,00      
           
Sum gjeld/egenkapital:   184 510,00      
           
Våle, den 19. februar 2019          
           
           
Dag Enerhaugen   Christoffer Bruserud Herman Heierstad
kasserer   revisor   revisor  

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

           
           
           
       
           

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse