Innkommende saker til årsmøte

 

Til Våle grunneierlag

v/ leder Lars Sollie

 

Søknad om kr 15 000 i støtte til forskjønnelse av Våle kirke

Kirken den er et gammelt hus – og her i Våle har den stått i over 800 år. Stadig pågår det vedlikehold og fornying både utvendig og innvendig på det gamle klenodiet.

Et sett kirketekstiler består av messehagel, stola, lesepultklede, prekestolklede og antependium (alterklede). Vi har lilla og grønne tekstiler. Det vi mangler er hvite kirketekstiler – som bl. a brukes til fest og høytider som jul og påske. Budsjettet for de nye tekstilene er på kr 110 000,- Såpass mye fordi disse tekstilene tvers gjennom er håndverk, for ikke å si kunst. Dette veves og sys av tekstilkunstner Laila Thorrud i Hof.  

I fjor skaffet menighetsrådet et nytt musesikkert skap til å oppbevare kirkens tekstiler på en sikker måte. Vi har solgt trykk av prestegårdseika denne høsten, noe som har hjulpet oss med nesten halvparten av utgiftene. Vi utfordrer dere og bondelaget til å delta i kronerullingen.

 

For Våle menighetsråd og komiteen for hvite kirketekstiler i Våle kirke, Ragnhild J. Nøkland


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse