Årsmøte 2019

ÅRSMØTE VÅLE GRUNNEIERLAG

NB! Ny dato og nytt sted!

 

Årsmøte avholdes tirsdag 26. mars kl. 1900 på Holt Gård, Grøumvn. 229 i Undrumsdal.

Siden det ikke gikk ut skriftlig innkalling til alle medlemmende slik som §6 i vedtektene sier, innkalles herved til årsmøte tirsdag 26 mars kl 1900 på Holt Gård

 

Saksliste, årsmelding, regnskapstall, valgkomiteens innstilling, samt innkommet sak legges ut på vår hjemmeside.

Til medlemmene i Våle Grunneierlag!

Velkommen til årsmøte 2018.

Dato: Tirsdag 26. mars kl. 1900.

Sted: Holt Gård.

Det serveres middag.

 

Velkommen

 

Hilsen

Styret

 

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Godkjenning av eventuelle fullmakter.
  3. Valg av møteleder og referent.
  4. Valg av to personer til å undertegne protokoll.
  5. Årsberetning.

 

  1. Regnskap og budsjett.
  2. Innkomne saker. – Søknad om pengestøtte.
  3. Valg.

_____________________________________________________

 

  1. Premiering av årets revejeger.
  2. Jaktstatistikk og nytt fra viltforvaltningen ved skogbrukssjef Berit Nordby Pettersen fra Re kommune.

Årsmøtepapirer legges ut på vår hjemmeside wwhttps://www.klubbinfo.no/vgl/index.htmlw.vaale-grunneierlag.com senest 2 uker før årsmøtet.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse