Årsberetning 2018

Årsberetning for 2018

 

Laget har bestått av følgende tillitsvalgte:

  • Lars Sollie leder                                                 1. varamedlem: Morten Juvet

          Morten Olsen, web ansvarlig                             2. varamedlem: Andre Eikeberg

  • Dag Enerhaugen, kasserer
  • Bjørn Magne Berg, sekretær
  • Stein Nilsen, materialforvalter

 

Revisor:                                Christoffer Bruserud og Herman Heierstad

 

Valgkomite:                           Arne Nøkland og Ole Yngvar Kjær

 

Vara valgkomite:                 Rolf Herman Askjer

 

Småviltformenn: 1A Trond Haslestad                          4 Lars Arne Bakken

                               1B Roar Bagstevold                           5 Harald Lie                        

                               2 Hans Jørgen Haslestad                  6 Per Johan Heierstad

                               3 Christoffer Bruserud                       7 Paul Christen Eikeberg              

 

 

Lagets virksomhet:

Laget har det siste året hatt årsmøte, fordelingsmøte og 2 styremøter. På styremøtet i november deltok også småviltformennene og skogbrukssjef Berit Nordby Pettersen.

 

Styret ser det som nyttig å samle småviltformennene mot slutten av jakta, for å høre hvordan jakta har foregått, og inntrykk av bestandsstørrelse i de forskjellige jaktfelt. Så langt vi kjenner til, har jakta har foregått greit, uten uheldige episoder eller konflikter.  Rådyr bestanden varierer mye mellom de enkelte felt.   I år er hele kvoten med hjort felt.

 

Alle søknader om kort på bever, hjort og småvilt er innvilget.

 

 

Salg av jaktkort.

 

Fordeling av jaktkort.

Rådyr:

Alle søknader som er berettiget ble innvilget – noen som ble forkastet på forhånd (for lite areal, dobbelt søknader, uten underskrift fra grunneier osv.)

Hjort:

Alle berettigete søknader innvilges. Det er grunneierlagets ansvar at kvoten overholdes.        

Årets kvote er: 1 kalv, 1 spissbukk, 2 hind og 2 bukk. Kalv kan felles i stedet for spissbukk, hind og bukk.

Innkommne / innvilget søknader:

Vald

Grunneier

800

Hjort

Småviltformenn

         

1a

21

0

3

Trond Haslestad

1b

25

7/3

1

Roar Bagstevold

2

20

9/6

2

Hans Jørgen Haslestad

3a/b

12

2/1

1

Christoffer Bruserud

4

24

8/5

6

Lars Arne Bakken

5

39

13/1

6

Harald Lie

6

24

5/4

6

Per Johan Heierstad

7

14

0

2

Paul Christen Eikeberg

         

Sum

180

45/20

27

250

 

 

 

 

 

 

 

               

Fellingsrapport for rådyr per felt høsten 2018

       

Navn felt

Tiltelt Rådyr

 

Bukkelam

Voksen Rå

Bukker

Totalt felt

Fellings%

Søyelam

(inkl spissb)

1A Kroken

21

 

1

3

6

30

1B Borge

28

4

2

5

3

14

50

2- Våle

26

1

2

5

10

18

38

3A Klavenes

13 

1

 

 

2

3

 

3B Helland

 

 

3

1

5

61 

4- Kjær

29

1

1

1

4

7

24

5- Grøtås

40

3

2

5

9

19

48

6. Heum

28

4

2

6

5

17

60

7.Hem

14

   

4

7

50

 

199 

14

11

28

41

96

48

 

Fellingstallene må ta forbehold om at ikke alle har levert rapport. Også i år har regnskapskontoret hatt mye jobb med å purre.

 

Årets revejeger ble: xxxxxxxx.

 

 

Styret vil takke skogbrukssjef Berit Nordby Pettersen for godt samarbeide med grunneierlaget gjennom året.

 

Våle, 13. feb. 2019.

 

Bjørn M. Berg, sekr.

Last ned dokumentfil (51 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse