Jakt tider 1.April 2017-31.Mars 2022

Jakt tider 2017-2022

 

Jakttider i Våle Grunneierlag følger jaktidsrammen med følgende unntak:

- Ikke jakt på hare etter 23.12

- Jakt på duer på innmark må ha grunneiers tillatelse.

- Jakt på rådyrbukk frem til 25 sept. er forbeholdt jegere som har grunneiers tillatelse.

- All jakt frem til elgjakta avsluttes er forbeholdt grunneiere.

- Beverjakt må søkes om på søknadskjema. Det jaktes i det felt man har fått 
innvilget jakt frem til nyttår, etter nyttår kan det jaktes i hele Våle Grunneier-
lags område med grunneiers tillatelse og innvilget jakt. Husk å melde fra om 
skutt bever da det jaktes på felles fellingstillatelser.

- Revejakt følger samme regler som for beverjakt, men det er ikke meldeplikt
for skutte dyr.

- Hele terrenget er forbeholdt elgjaktlagene de første 14. dagene i elgjakta dvs fra 5.Okt-19.Okt.
 
 

 

Nye jakt- og fangstider - tabell13122016kl1544.zip (123 kB)

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse