Søknad om foring av Rådyr

Søknad om foring av rådyr, informasjon mottatt fra Mattilsynet.

 

Det kommer en del henvendelser til MT region Øst om nødfôring av rådyr. Dette nå på grunn av de vanskelige snøforholdene.

 

  • Det kan gis åpning for kortvarige tillatelser for nødfôring av rådyr i områder som ligger utenfor prøvetakingssonen rundt Nordfjella
  • Grunnlaget er dårlig dyrevelferd på grunnlag av lokale snøforhold
  • Begrunnet søknad med beskrivelse av fõringsopplegget bør fortrinnsvis utarbeides og sendes inn av lokal viltforvaltning.
  • Der tillatelse gis bør det gis med vilkår om at fôringsplassen overvåkes slik at dyr med avvikende oppførsel kan avlives og prøvetas
  • Søknaden bør inneholde hva det skal fôres med, hvor det skal fôres, hvem som er ansvarlig, hvor lenge fôring er tenkt og hvorfor fôring sees som nødvendig

 

 Hensikten med dette er at nødfôringen samordnes i et større område, at lokal viltforvaltning er involvert og at fõr og fõringsopplegg er tilpasset og innrettet mot rådyr.  

 

Søknaden kan sendes til internpost.vestfold@mattilsynet.no

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse