Vedtekter

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 4. oktober 2010. Revidert på årsmøtet 11. februar 2016 og i årsmøtet 2. mars 2017

 Denne siden ble sist oppdatert 6/3-2017

 Del denne siden på Facebook: