Årsmøtet 19.02.15

Bilde
Det nye styret i Veldre Senioedans: Håkon, AnneMa, Per, Lars og Marit. Nyvalgt styremedlem Synnøve var ikke tilstede.

Etter ei økt med dans samlet vi oss til årsmøte. Sykdom og vinterferie blant medlemmene gjorde at det ble noen forfall, men det var alikevel 24 stemmeberettige dansere som godkjente innkalling og saksliste, etter at Per hadde ønsket alle velkommen. Som møteleder ble Per valgt og som sekretær Marit.

Årsmøtet ble avviklet i en saklig og god tone. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning ble godkjent uten merknader. Under debatten rundt neste års budsjett opplyste kasserer at han hadde mottatt regning fra SN Norge med en forhøyelse av sentral medlemskontingent med 35% uten dokumentasjon. Årsmøtet mente at dette påklages og at styret sender et brev hvor de ber om dokumentasjon for denne økningen.

Valget ble ledet av Knut og det sittende styret ble gjenvalgt med en forandring. Kari G. hadde frasagt seg gjenvalg og i hennes sted ble Synnøve J. valgt.

Referat fra sekretæren kan du lese her

Etter møtet ble det sosialt samvær med Pizza. Åge takket tilslutt for samværet og ønsket alle vel hjem.

Her er noen bilder


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse