Begynnerkurs for danseledere

Vi har mottatt denne E-posten fra utdanningsleder i Hedmark, Asta Opheim:

Hallo alle gruppeledere,

Her kommer et tilbud om å gå på kurs, Grunnkurs 1.

Det viser seg at rundt om i hele landet er det vanskelig å få tak i nye danseledere.  Dette har Seniordans Norge tatt konsekvensen av og gitt åpning for at alle som ønsker å gå på grunnkursene skal gis mulighet.  Det settes ikke de samme stramme vilkårene som tidligere, men håpet er jo selvfølgelig at noen vil fatte interesse for denne hyggelige og flotte aktiviteten.

 Det vil nå bli arrangert Grunnkurs 1 i Brumunddal. 

Tid:  26. og 27. april 2014.02.27

Påmelding til:  Asta Opheim, mailadresse:  ak.opheim@gmail.com Tlf:  916 64 211. 

Påmeldingsfrist:  Senest 22/4-14, men gjerne så fort som mulig.

 Jeg oppfordrer alle gruppeledere til å motivere sine dansere til å melde seg på.  Det ville vært flott om mange kunne ta del i kurset og videre kunne avgjøre om de vil fortsette eller ikke.  Det skal ikke være noen plikt til å måtte stille som danseleder, men kanskje være en medhjelper i gruppen når det er nødvendig.

 Med vennlig hilsen

Asta Opheim

Utdanningsleder i Hedmark


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse