Regiontur til Storefjell

Bilde

Svein-Iver har fått denne E-posten fra regionledelsen (Seniordans Hedmark) ang. diverse saker som kanskje kan være av interesse for flere av våre medlemmer.

E-posten er gjengitt i sin helhet nedenfor. Blant annet gjelder det en tur til Storefjell.  Se vedlegg

Hei.

Her kommer oversikten over gruppene i vår region og deres gruppeledere og danseledere. Se vedlegg

Her kommer også invitasjon til regiontur 2013. Dere er vel kjent med at det blir en annen tur enn det som var forespeilet tidligere. Vi i styret håper imidlertid at dette også vil være en tur mange av dere har lyst til å være med på.Som dere ser skal den første foreløpige påmelding  - BARE MED ANTALL – sendes til meg innen 12 april. Jeg videresender dette til Haga Nor.

Den endelige påmeldingen som skal være innen 15. mai med navnelister og det hele skal gå rett til Haga Nor. Men alt dette står jo så greit i invitasjonen som Haga Nor har laget til oss.

Referatet fra gruppeledermøte får dere i neste uke.

Gi meg gjerne tilbakemeldinger dersom det er ting dere lurer på eller har lyst til å ta opp.Ha en fin helg.

På vegne av styret.Hilsen Ann-Turid


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse